Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

NYILATKOZAT

Alulírott hozzájárulok Takács Gergely egyéni vállalkozó és ………………………………….. fogorvos részére fenti személyes adataim kezeléséhez, az alábbi feltételekkel.

A szolgáltató adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (Avtv.) Irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja a megbízási szerződésben foglalt, a Gyártó és a fogorvos által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél azonosítása, az ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.

További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, melynek célja a jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Kezelt adatok: név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő, lakcím, TAJ, bankszámlaszám, stb.

Hozzájárulok, hogy a Gyártó és a fogorvos részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indoklás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül , a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

Budapest, …………………..

Takács Gergely
egyéni vállalkozó
Gyártó

×